Adwokat Jakub Zbierski wraz z przedstawicielami Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio zostali zaproszeni do uczestnictwa w konsultacjach nad projektem nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który ma na celu umożliwienie organizacjom pozarządowym świadczącym pomoc medyczną w krajach trzeciego świata i w sytuacjach kryzysów i klęsk żywiołowych zaopatrywanie się w leki niezbędne do niesienia tej pomocy.

Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych i konsultacji międzyresortowych. O dalszych postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.