Nasza Kancelaria adwokacka wspiera działalność charytatywną organizacji pozarządowych, takich jak fundacje czy stowarzyszenia, oferując nieodpłatne usługi prawne.

Wspieramy:

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”

Fundacja powstała w 1992 roku w Poznaniu z inicjatywy środowiska naukowego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Celem istnienia Fundacji jest stworzenie profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata.

Od 1997 roku zrzeszona jest w Medicus Mundi International – międzynarodowej sieci organizacji humanitarnych współpracujących ze sobą w dziedzinie opieki zdrowotnej na świecie, która z kolei jest w oficjalnych stosunkach ze Światową Organizacją Zdrowia.

Swoją działalnością objęła przez lata istnienia kilkadziesiąt misyjnych szpitali, przychodni i punktów medycznych w Tanzanii, Kamerunie, Zambii, Etiopii, Ugandzie, Kenii, Czadzie, Indiach, Gwatemali, Boliwii, na Madagaskarze, Jamajce, Papua Nowej Gwinei, Białorusi i w Kazachstanie.

Aby leczyć najuboższych organizowane są wyjazdy lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny do szpitali i przychodni w krajach misyjnych. Fundacja wspomaga ich również wysyłką lekarstw, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego. Celem Fundacji jest także profesjonalne przygotowanie wyjeżdżających do pracy w tropiku. Wraz z Katedrą i Kliniką Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych organizowane są szkolenia i konferencje dotyczące problemów zdrowotnych w krajach misyjnych. Fundacja zajmuje się także propagowaniem działalności humanitarnej i charytatywnej wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.

W roku 2007 dzięki ofiarności Sympatyków, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej powstała przychodnia zdrowia w Kiabakari w Tanzanii, sztandarowe dzieło Fundacji.

Przejdź do strony

Stowarzyszenie Niebieska Fala

Stowarzyszenie Niebieska Fala powstało z myślą o pomocy dzieciom i ich rodzicom z autyzmem.

Stowarzyszenie m.in. organizuje doroczny bieg, który ma bieg dwa podstawowe cele:

  • zebranie środków finansowych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 112 w Poznaniu umożliwiających zakup elementów wyposażenia sali doświadczania świata, która pozwoli dzieciom poznawać fragmenty rzeczywistości w wyizolowanym i bezpiecznym środowisku.
  • zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu – przybliżenie objawów zaburzenia, wskazanie sposobów reagowania na nie, przybliżenie dostępnych metod i form terapii oraz edukacji.
Przejdź do strony

Stowarzyszenie Nowe Serce

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności upowszechniającej w naszym społeczeństwie wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz budowanie szerokiego poparcia społecznego dla idei świadomego dawstwa narządów i transplantacji serca jako skutecznej metody leczenia w sytuacji kiedy inne metody zawiodły oraz wspieranie poznańskich i innych ośrodków transplantacji, pomoc osobom po przeszczepie serca oraz ich rodzinom w zdobywaniu wiedzy o transplantacji, działanie na rzecz osób oczekujących na przeszczep serca oraz ich rodzin, promocja aktywności fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego stylu życia w środowisku osób po przeszczepie serca, pomoc osobom oczekującym na przeszczep serca i ich rodzinom poprzez możliwość bezpośrednich kontaktów z osobami po przeszczepieniu, akcje promujące i uczestnictwo w nich.

Przejdź do strony

Fundacja KORPUS 3D

Misją Fundacji KORPUS3D jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów w szkołach publicznych do wykorzystywania technologii DRUKU 3D, RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ i produkcji gier komputerowych w programie nauczania.

Swoją misję Fundacja spełnia w szczególności poprzez organizowanie warsztatów i zajęć dla nauczycieli i uczniów oraz finansowanie sprzętu dla szkół (m.in. drukarek 3D, zestawów VR, oprogramowania), na którym uczniowie mogą swobodnie poszerzać swoją wiedzę i rozwijać pasje.

Przejdź do strony

Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii

Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii została powołana do życia z inicjatywy lekarzy dokonujących transplantacji serca ze szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Klinika Kardiochirurgii jest 5 ośrodkiem w kraju, któremu Ministerstwo Zdrowia przyznało zgodę na wykonywanie tych wysokospecjalistycznych procedur. Pomimo, iż w roku 2010 ponad 200 osób czekało na serca w całym kraju wykonano tylko 79 przeszczepów serca. Chęć krzewienia idei transplantologii, świadomego dawstwa narządów a przede wszystkim uświadamiania ludzi to główne nasze idee. Fundacja chce również wesprzeć finansowo osoby po przeszczepach narządów, stawia sobie za cel doposażenie oddziałów szpitalnych, na których dokonuje się transplantacji narządów w niezbędny dla ich funkcjonowania sprzęt. Celem naszej Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, wspieranie rozwoju transplantologii i propagowanie idei przeszczepiania tkanek i narządów.

Przejdź do strony

Potrzebujesz porady?

zadzwoń lub napisz!

Pomożemy uniknąć błędów!
Doradzimy gdy masz jakieś wątpliwości!