Kontakt rodzica z dzieckiem stanowi nie tylko jego prawo, ale przede wszystkim obowiązek. Dla prawidłowego rozwoju dziecka niezwykle istotnym jest, aby czerpało wzorce zarówno od ojca, jak i matki. W prawidłowym modelu rodziny dzieci maja możliwość stałego obcowania z rodzicami i uczenia się od nich podstawowych umiejętności społecznych, Co jednak, gdy dziecko nie ma pełnej rodziny na co dzień? Życie pisze różne scenariusze i coraz częściej zdarza się, że dzieci wychowywane są przez tylko jednego z rodziców. Pojawia się wtedy problem uregulowania kontaktów drugiego rodzica. Zdarzają się sytuacje, kiedy byli partnerzy dochodzą do porozumienia i wypracowują tzw. porozumienie rodzicielskie, czy to spisując je w formie umowy, czy tez nieformalnie ustalając zakres spotkań drugiego rodzica z dziećmi. Częściej jednak uregulowanie kontaktów stanowi problem niemożliwy do rozstrzygnięcia bez pomocy sądu. Powody ku temu mogą być różne: ojciec ułożył sobie życie i założył nową rodzinę, albo matka nie chce, żeby były partner, który jest nieodpowiedzialny i nie potrafi nawet zmienić pieluchy, zajmował się sam maluchem bez jej nadzoru, a on z kolei nie chce, żeby patrzono mu na ręce, kiedy zajmuje się dziećmi.

W każdej z tych spraw należy mieć na względzie przede wszystkim dobro małoletnich dzieci. O ile bowiem spór toczy się między rodzicami, cierpią na tym zazwyczaj ich pociechy. Jednocześnie każda z tych spraw jest inna i inne są cele, jakie chcemy w nich osiągnąć. Czasem najlepszym rozwiązaniem będzie wypracowanie porozumienia rodzicielskiego, kiedy indziej koniecznym będzie ograniczenie kontaktów z dziećmi rodzica, który np. nadużywa alkoholu, albo zdarzają mu się wybuchy agresji. Często też kontakty ojców z małymi dziećmi, które w początkowym okresie rozwoju zdecydowanie bardziej potrzebują matki, ustalane są w bardzo ograniczonym zakresie i koniecznym jest ich rozszerzenie, w późniejszych latach.

Nie można również zapominać, że częstotliwość kontaktów może mieć wpływ na wysokość alimentów. Im częściej dziecko spotyka się z drugim rodzicem, tym więcej środków winien on przeznaczać na jego utrzymanie w trakcie bezpośredniej opieki nad małoletnim, a mniej przekazywać bezpośredniemu opiekunowi. Kontakty z dziećmi to tez nie tylko ilość, ale też miejsce ich odbywania, kiedy rodzice mieszkają w różnych miejscowościach, pojawia się problem, czy dzieci powinny jeździć do drugiego rodzica, czy kontakty powinny odbywać się w ich domu rodzinnym lub poza nim, ale w miejscowości, w której ten się znajduje,

Złożoność i wzajemna zależność spraw związanych z dziećmi, a zarazem ich delikatna materia uzasadniają skorzystanie przy ich prowadzeniu z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Doświadczony adwokat doradzi Państwu, jakie rozwiązanie będzie w danym przypadku najlepsze zarówno dla rodzica, jak i dla dzieci, pomoże przy zredagowaniu wniosków i przygotowaniu się do postępowania oraz będzie czuwał nad jego niezakłóconym przebiegiem. Pomoże uzyskać zamierzone cele jednocześnie dbając, aby nie ucierpiało na tym dobro Państwa pociech.

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o uregulowanie kontaktów i służy Państwu pomocą zarówno w postępowaniach sądowych, mediacjach, jak i przy wypracowaniu pozasądowych porozumień rodzicielskich.

Obszarem działania Kancelarii jest przede wszystkim Poznań i okolice, jednak w razie potrzeby nasi specjaliści od prawa rodzinnego, w tym w szczególności od takich spraw jak rozwody, alimenty, uregulowanie kontaktów, czy zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej i w dalszej kolejności podział majątku, świadczą także usługi poza siedzibą Kancelarii i uczestniczą w czynnościach w innych miastach na terenie województwa Wielkopolskiego, takich jak Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Oborniki, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Wolsztyn i Września.

Zapraszamy również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w sprawach o uregulowanie kontaktów.

Na czym polega uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem?

W sprawach o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem sąd rozstrzyga, w jaki sposób rodzic, który z dziećmi stale nie mieszka, powinien się z nimi spotykać. Sąd w postanowieniu orzeka, jak często te spotkania powinny się odbywać, czy w miejscu zamieszkania dzieci, czy poza nim i gdzie, o której rodzic powinien dzieci odbierać, czy np. dzieci powinny zostawać u niego na noc, czy też wracać wieczorem do swojego domu. Postanowienie o uregulowaniu kontaktu zawiera zazwyczaj rozstrzygnięcie w zakresie kontaktów w święta, takie jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie, ale również urodziny, Dzień ojca albo Dzień matki, jak również zakres kontaktów w wakacje i w ferie zimowe. Adwokat Jakub Zbierski wraz z prawnikami z Naszej Kancelarii pomoże Państwu prawidłowo sformułować Wasze stanowisko w tym zakresie, wskaże, na które kwestie należy zwrócić uwagę oraz zadba, aby Państwa stanowisko zostało uwzględnione przez sąd.

Jak należy się przygotować do sprawy o uregulowanie kontaktów?

Rozstrzygając o uregulowaniu kontaktów małoletnich dzieci z rodzicami, z którymi stale nie zamieszkują, sąd będzie przede wszystkim badał, jaki zakres kontaktów jest zgodny z interesem dzieci. W zależności od tego, czy dążymy do uzyskania możliwie jak najszerszych kontaktów, czy też do ich ograniczenia lub wręcz zakazania, musimy przedstawić dowody, które przedstawią sądowi zasadność naszych wniosków. Przede wszystkim należy przedstawić aktualną relację z dziećmi tego rodzica, którego kontakty będą ustalane. Rodzic chcący uzyskać szerokie kontakty będzie zatem przedstawiał dowody mające potwierdzić, że ma obecnie doskonały i naturalny kontakt z dziećmi, dba na co dzień o ich prawidłowy rozwój, interesuje się ich życiem i podtrzymuje relację nie tylko przez spotkania, ale też na co dzień dzwoniąc, czy kontaktując się za pośrednictwem komunikatorów internetowych, cieszy się u nich autorytetem, a dzieci chcą z nim spędzać czas. Z kolei dążąc do ograniczenia lub wręcz zakazania kontaktów drugiego rodzica, będziemy wykazywać brak więzi z dzieckiem, brak zainteresowania, nieprawidłowy sposób sprawowania opieki, a nawet działanie na jego szkodę czy lekceważenie jego potrzeb.

Do wniosku o uregulowanie kontaktów należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka.

Czy mogę uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem już w trakcie postępowania?

Tak, w sprawach o uregulowanie kontaktów istnieje możliwość uzyskania zabezpieczenia regulującego zakres i miejsce spotkań dzieci z rodzicem, z którym stale nie zamieszkują. Jeżeli sąd uzna, że takie zabezpieczenie jest konieczne i wyda stosowne postanowienie, staje się ono natychmiast wykonalne. Oznacza to, że od chwili jego wydania rodzic, który uzyskał zabezpieczenie, ma prawo do kontaktów z dziećmi w sposób orzeczony w tym postanowieniu. Wniosek o zabezpieczenie złożony wraz z wnioskiem o uregulowanie kontaktów jest zwolniony od opłat, natomiast w przypadku złożenia go w trakcie postępowania podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Ile może potrwać sprawa o uregulowanie kontaktów?

W zależności od tego, czy między rodzicami jest konflikt i jak duże są między nimi rozbieżności, sprawy o uregulowanie kontaktów mogą się skończyć po jednym posiedzeniu sądu lub trwać nawet kilka lat. W przypadku sporu rodziców często nieodzownym okazuje się konieczność przeprowadzenia przez sąd dowodu z opinii biegłych, którzy mają wskazać, jak kontakty powinny się odbywać w sposób prawidłowy. W praktyce opinie te wydają najczęściej Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów. W Poznaniu istnieją obecnie dwa takie zespoły. Ilość spraw rodzinnych, w tym w szczególności postępowań o rozwód, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, czy uregulowanie kontaktów powoduje, że na opinię w sprawie czasem trzeba czekać nawet kilka miesięcy, co znacząco wydłuża samo postępowanie.

Jaki jest koszt postępowania o uregulowanie kontaktów?

Wszczęcie sprawy o uregulowanie kontaktów wymaga uiszczenia na konto sądu opłaty, która obecnie wynosi 100 zł. W dalszej kolejności w toku sprawy mogą pojawić się dodatkowe koszty, jak koszty stawiennictwa świadków, czy koszty opinii biegłych, którymi sąd początkowo obciąży stronę, która wnosiła o przeprowadzenie danego dowodu. Co do zasady w postępowaniu o uregulowanie kontaktów strony ponoszą koszty we własnym zakresie, jednak w niektórych przypadkach, gdy interesy stron są sprzeczne, np. gdy sąd orzeknie zgodnie z wnioskiem jednego z rodziców oddalając lub odrzucają wnioski drugiego, może obciążyć stronę przegrywającą obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez stronę wygrywającą

Nadto w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, należy liczyć się z koniecznością zapłaty jego honorarium. Wynagrodzenie adwokata uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy, ilości rozpraw oraz doświadczenia pełnomocnika w występowaniu sprawach o uregulowanie kontaktów.

Jaki sąd jest właściwy do rozstrzygania sprawy o uregulowanie kontaktów?

Sprawy o uregulowanie kontaktów należą do właściwości wydziałów rodzinnych sądów rejonowych. O wyborze sądu decyduje miejsce zamieszkania małoletniego. Jeżeli zatem rodzice dziecka mieszkają w różnych miejscowościach, właściwym będzie ten sąd, w rejonie którego mieszka małoletnie dziecko.

Potrzebujesz porady?

zadzwoń lub napisz!

Pomożemy uniknąć błędów!
Doradzimy gdy masz jakieś wątpliwości!